ᴀɴ ɢɪᴀɴɢ: ʙᴀ̆́ᴛ 𝟸 ᴋᴇ̉ ᴄᴏ̂ɴ đᴏ̂̀ ᴄʜ.ᴇ́ᴍ ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ ᴠɪ̀ ʙɪ̣ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴅᴜ̛̀ɴɢ xᴇ đᴏ ᴛʜᴀ̂ɴ ɴʜɪᴇ̣̂ᴛ

ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ đᴀ̃ ʙᴀ̆́ᴛ ɢɪᴜ̛̃ 𝟸 ᴋᴇ̉ ᴄᴏ̂ɴ đᴏ̂̀ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴅᴀᴏ ᴄʜ.ᴇ́ᴍ ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ ᴛᴀ̣ɪ ᴄʜᴏ̂́ᴛ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴅᴏ ʙɪ̣ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ đᴏ ᴛʜᴀ̂ɴ ɴʜɪᴇ̣̂ᴛ.

Ngày 6-6-2021, ᴛɪɴ ᴛᴜ̛̀ ᴄᴏ̛ ϙᴜᴀɴ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ Công an huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴠᴜ̛̀ᴀ ʀᴀ ϙᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́, ʟᴇ̣̂ɴʜ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴀᴍ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ʟᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʙᴀ́ Đᴀ̣ᴛ (sɴ 𝟸𝟶𝟶𝟶; ɴɢᴜ̣ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ sᴏ̛ɴ) ᴠᴀ̀ ᴛʀᴀ̂̀ɴ ᴛʜᴀɴʜ Đɪᴇ̂̀ɴ (sɴ 𝟷𝟿𝟿𝟼; ɴɢᴜ̣ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴠɪ̃ɴʜ ᴛʜᴀ̣ɴʜ, ᴛᴘ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̛) đᴇ̂̉ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠᴇ̂̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ “ᴄᴏ̂́ ʏ́ ɢᴀ̂ʏ ᴛʜ.ᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪ́ᴄʜ”.

ᴋᴇ̉ ᴄᴏ̂ɴ đᴏ̂̀ ᴄᴏ́ ʟɪᴇ̂ɴ ϙᴜᴀɴ ᴠᴜ̣ ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ ᴛᴀ̣ɪ ᴄʜᴏ̂́ᴛ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴅɪ̣ᴄʜ ʙɪ̣ ᴄʜ.ᴇ́ᴍ ɢᴀ̂ʏ ᴛʜ.ᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪ́ᴄʜ

Trước đó, khoảng 23 giờ 25 phút ngày 3-6, sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴜᴏ̂́ɴɢ ʀ.ᴜ̛ᴏ̛̣ᴜ, Đạt điều khiển xe máy chở Điền từ xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh qua địa bàn thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn. Khi đến chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại thị trấn Núi Sập thì bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra y tế. Lúc này, anh Trần Văn Đạo (thành viên của chốt) trực tiếp ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ thân nhiệt cho Đạt và Điền rồi để cả 2 tiếp tục di chuyển.

ᴄᴏ̀ɴ đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ᴋᴇ̉ đᴀ̃ ᴄᴀ̂̀ᴍ ᴅᴀᴏ đᴇ̂́ɴ ᴄʜ.ᴇ́ᴍ ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ ᴛʀᴏɴɢ đᴇ̂ᴍ ʀᴏ̂̀ɪ ʙᴏ̉ đɪ

Đến khoảng 0 giờ 10 phút ngày 4-6, ᴅᴏ ʙᴜ̛̣ᴄ ᴛᴜ̛́ᴄ ᴠɪ̀ ʙɪ̣ ᴄʜᴀ̣̆ɴ xᴇ ʟᴀ̣ɪ đᴏ ᴛʜᴀ̂ɴ ɴʜɪᴇ̣̂ᴛ ɴᴇ̂ɴ Đᴀ̣ᴛ ᴠᴀ̀ Đɪᴇ̂̀ɴ ᴄʜᴏ̛̉ ɴʜᴀᴜ ϙᴜᴀʏ ʟᴀ̣ɪ ᴄʜᴏ̂́ᴛ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴅɪ̣ᴄʜ. ᴛᴀ̣ɪ đᴀ̂ʏ, Đɪᴇ̂̀ɴ ᴄᴀ̂̀ᴍ ᴅᴀᴏ ᴄʜ.ᴇ́ᴍ ᴀɴʜ Đᴀ̣ᴏ 𝟷 ɴʜᴀ́ᴛ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛᴀʏ. ᴄʜ.ᴇ́ᴍ xᴏɴɢ, Đɪᴇ̂̀ɴ ɴᴇ́ᴍ ʙᴏ̉ ʜᴜɴɢ ᴋʜɪ́ xᴜᴏ̂́ɴɢ sᴏ̂ɴɢ ʀᴏ̂̀ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ Đᴀ̣ᴛ ᴄʜᴀ̣ʏ ᴠᴇ̂̀ ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ xᴀ̃ ᴛʜᴀ̣ɴʜ ᴀɴ ɴʜᴜ̛ɴɢ đᴀ̃ ʙɪ̣ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ʙᴀ̆́ᴛ ɢɪᴜ̛̃.

ʀɪᴇ̂ɴɢ ᴀɴʜ Đᴀ̣ᴏ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴜ̛ᴀ đᴇ̂́ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛɪ̉ ʟᴇ̣̂ ᴛʜ.ᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪ́ᴄʜ ʟᴀ̀ 𝟸%.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/bat-2-ke-con-do-chem-can-bo-vi-bi-yeu-cau-dung-xe-do-than-nhiet-20210606175939314.htm
BÌNH LUẬN (đã có: bình luận):