An Giang: ʙắᴛ ɢɪᴀᴍ ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ 𝟼𝟸 ᴛᴜổɪ xâᴍ ʜạɪ ʙé ɢáɪ 𝟼 ᴛᴜổɪ ʜàɴɢ xóᴍ

Đốɪ ᴛượɴɢ ʟâᴍ ᴠăɴ ᴛườɴɢ (𝟻𝟸 ᴛᴜổɪ) ʙị ʙắᴛ ǫᴜả ᴛᴀɴɢ ᴋʜɪ đᴀɴɢ ɢɪở ᴛʀò đồɪ ʙạɪ ᴠớɪ ʙé ɢáɪ 𝟼 ᴛᴜổɪ

ᴛʜᴇᴏ ᴛɪɴ ᴛứᴄ ᴛừ ᴘʟᴏ, ᴠàᴏ ɴɢàʏ 𝟿/𝟺/𝟸𝟶𝟸𝟷, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ᴀɴ ɢɪᴀɴɢ đã ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜởɪ ᴛố ʙị ᴄᴀɴ, ʙắᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ đốɪ ᴠớɪ ʟâᴍ ᴠăɴ ᴛườɴɢ (𝟻𝟸 ᴛᴜổɪ, ɴɢụ ʜᴜʏệɴ ᴄʜợ ᴍớɪ, ᴀɴ ɢɪᴀɴɢ) ᴠề ᴛộɪ ʜɪếᴘ ᴅâᴍ ɴɢườɪ ᴅướɪ 𝟷𝟼 ᴛᴜổɪ.


ʙị ᴄᴀɴ ʟâᴍ ᴠăɴ ᴛườɴɢ. Ảɴʜ: ǫᴍ

ᴛʜᴇᴏ ᴋếᴛ ǫᴜả đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʙᴀɴ đầᴜ, ᴄʜɪềᴜ 𝟷𝟿-𝟹, ʟâᴍ ᴠăɴ ᴛườɴɢ ɴɢồɪ ɴʜậᴜ ᴍộᴛ ᴍìɴʜ ᴛạɪ ɴʜà. sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴜốɴɢ ʜếᴛ ʀượᴜ ᴛườɴɢ đɪ ʀᴀ đóɴɢ ᴄửᴀ ʀàᴏ ᴛʜì ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ʙé ɢáɪ 𝟼 ᴛᴜổɪ đɪ đếɴ ɴêɴ ɴảʏ sɪɴʜ ý địɴʜ ʜɪếᴘ ᴅâᴍ.

ᴛườɴɢ ʟɪềɴ ᴋéᴏ ʙé ɢáɪ ᴠàᴏ ᴛườɴɢ để ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ʜàɴʜ ᴠɪ đồɪ ʙạɪ, ʙị ɴɢườɪ ᴛʜâɴ ᴄủᴀ ʙé ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ʙắᴛ ǫᴜả ᴛᴀɴɢ ᴛườɴɢ ɢɪᴀᴏ ᴄʜᴏ ᴄôɴɢ ᴀɴ.

Nguồn: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/be-gai-6-tuoi-bi-nguoi-hang-xom-52-tuoi-xam-hai-977816.html
BÌNH LUẬN (đã có: bình luận):


Trả lời