ʙᴀ̆́ᴛ ɢɪᴀᴍ sᴀ́ᴛ ʜᴀ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ʙᴇ̂ɴ ʙᴏ̛̀ sᴜᴏ̂́ɪ ᴏ̛̉ ʙᴀ̆́ᴄ ᴋᴀ̣ɴ ʟᴀ̀ ʜᴀ̀ɴɢ xᴏ́ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ

Hôm nay ngày 29/5/2021 Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ đᴀ̃ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ, ʙᴀ̆́ᴛ ɢɪᴀᴍ Nông Thị Tầm (39 tuổi, trú tại tổ 1, phường Xuất Hóa, TP Bắc Kạn) đᴇ̂̉ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ɢ.ɪᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ.

ᴛʜᴇᴏ ᴄᴏ̛ ϙᴜᴀɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ, ᴛʜɪ ᴛ.ʜᴇ̂̉ ᴄᴜ̉ᴀ bà Vy Thị Th. (69 tuổi, cùng trú tại địa chỉ trên) được phát hiện khoảng 19h ngày 27/5, tại mương nước gần khu vực ruộng ngô của gia đình.

Người thân bà Th. cho biết, buổi chiều bà đi làm tại ruộng ngô, nhưng đến tối không thấy về nên đi tìm ᴛʜɪ̀ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʙᴀ̀ đᴀ̃ ᴄ.ʜᴇ̂́ᴛ, ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴄᴏ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴠᴇ̂́ᴛ ᴛ.ʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ.

ᴋᴇ̂́ᴛ ϙᴜᴀ̉ ᴋʜᴀ́ᴍ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴛ.ᴜ̛̉ ᴛʜɪ ᴄʜᴏ ᴛʜᴀ̂́ʏ, ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ʙᴏ̛̉ɪ ᴛᴀ́ᴄ đᴏ̣̂ɴɢ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ʟᴜ̛̣ᴄ ᴅᴀ̂̃ɴ đᴇ̂́ɴ ᴠᴏ̛̃ ʜᴏ̣̂ᴘ sᴏ̣. ᴠᴜ̀ɴɢ ᴛʜᴀ́ɪ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʙᴇ̂ɴ ᴛʀᴀ́ɪ, xᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɢᴏ̀ ᴍᴀ́ ᴠᴀ̀ ʜᴀ̀ᴍ ᴄᴜ̃ɴɢ ʙɪ̣ ᴠᴏ̛̃ ᴘʜᴜ̛́ᴄ ᴛᴀ̣ᴘ.

Nông Thị Tầm tại cơ quan công an

Qua công tác vận động quần chúng ᴛᴏ̂́ ɢɪᴀ́ᴄ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴠᴀ̀ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ đᴏ̂̀ɴɢ ʙᴏ̣̂ ᴄᴀ́ᴄ ʙɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴘ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴠᴜ̣. Đến 21h30 cùng ngày lực lượng Công an đã làm rõ ᴛʜᴜ̉ ᴘʜᴀ̣ᴍ ɢᴀ̂ʏ ᴀ́ɴ ʟᴀ̀ ɴᴏ̂ɴɢ ᴛʜɪ̣ ᴛᴀ̂̀ᴍ, ʜᴀ̀ɴɢ xᴏ́ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ɴ.ᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ.

ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴏ̛ ϙᴜᴀɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, ɴᴏ̂ɴɢ ᴛʜɪ̣ ᴛᴀ̂̀ᴍ đᴀ̃ ᴛʜᴜ̛̀ᴀ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ. ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ɴᴀ̀ʏ ᴋʜᴀɪ, đᴀ̃ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴄᴜᴏ̂́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀ ᴛʜᴜ̣ʏ đᴀ́ɴʜ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ. ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ đᴀɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃.

ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ɴɢʜɪ ʙɪ̣ s.ᴀ́ᴛ ʜ.ᴀ̣ɪ ʙᴇ̂ɴ ʙᴏ̛̀ sᴜᴏ̂́ɪ ᴏ̛̉ ʙᴀ̆́ᴄ ᴋᴀ̣ɴ

Lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Kạn hôm nay (28/5) cho biết, đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ đᴀɴɢ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ᴠᴜ̣ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜɪ ᴛʜᴇ̂̉ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴠᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ ᴠᴜ̀ɴɢ đᴀ̂̀ᴜ.

ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ được xác định là bà Vy Thị Th. (SN 1952, trú tại tổ 1, phường Xuất Hóa, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn).

Trước đó, vào ngày 27/5, bà Th. đi khỏi nhà từ sáng đến tối không về. ʟᴏ ʟᴀ̆́ɴɢ ᴄᴏ́ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ʟᴀ̀ɴʜ, ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴄʜɪᴀ ɴʜᴀᴜ đɪ ᴛɪ̀ᴍ ᴠᴀ̀ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʙᴀ̀ đᴀ̃ ᴛ.ᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ᴄᴀ̣ɴʜ ʙᴏ̛̀ sᴜᴏ̂́ɪ, ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴄᴏ́ ᴠ.ᴇ̂́ᴛ ᴛʜ.ᴜ̛ᴏ̛ɴɢ.

ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜɪ ᴛʜᴇ̂̉ ɴ.ᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ

Qua quá trình điều tra, bước đầu cơ quan công an xác định, hàng ngày bà Th. đi làm ruộng, khoảng 16h sẽ trở về nhà. Ngày 27/5, bà Th. đi làm như thường lệ, nhưng đến hơn 18h vẫn chưa thấy về.

Gia đình gọi điện cũng không thấy bà Th. nghe máy. Đến khoảng 19h cùng ngày, gia đình đi tìm thì phát hiện bà Th. nằm ở giữa bờ ruộng cạnh suối và đã t.ử v.ong. Khu vực phát hiện nạn nhân cách quốc lộ 3 chỉ chừng 300m và cạnh một cây xăng.

“Hiện, cơ quan công an đã xác định được nghi phạm và đang đấu tranh làm rõ”, vị lãnh đạo phòng CSHS cho biết thêm.

Nguồn:

– https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/hung-thu-sat-hai-nguoi-phu-nu-ben-bo-suoi-o-bac-kan-la-hang-xom-cua-nan-nhan-741052.html
– https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/nguoi-phu-nu-nghi-bi-sat-hai-ben-bo-suoi-o-bac-kan-740758.html
BÌNH LUẬN (đã có: bình luận):


Trả lời