Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠᴜ̣ ᴛʀᴇ̉ ᴍᴀ̂̀ᴍ ɴᴏɴ ʙɪ̣ ɴʜᴇ́ᴛ ɢɪᴇ̉ ᴠᴀ̀ᴏ ᴍɪᴇ̣̂ɴɢ ở Thái Bình

Cơ quan chức năng tinth Thái Bình đang khẩn trương làm rõ vụ việc ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴇ́ ᴛʀᴀɪ ʙɪ̣ ʙ.ᴀ̣ᴏ ʜᴀ̀ɴʜ, ɴʜᴇ́ᴛ ɢɪᴇ̉ ᴠᴀ̀ᴏ ᴍɪᴇ̣̂ɴɢ.

Trên mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ ʙɪ̣ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ʙ.ᴀ̣ᴏ ʜᴀ̀ɴʜ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴀ́ᴄʜ ɴʜᴇ́ᴛ ɢɪᴇ̉ ᴠᴀ̀ᴏ ᴍɪᴇ̣̂ɴɢ.

Hình ảnh bé trai ʙɪ̣ ɴʜᴇ́ᴛ ɢɪᴇ̉ ᴠᴀ̀ᴏ ᴍɪᴇ̣̂ɴɢ (Ảnh cắt từ clip)

Theo nội dung clip, một người phụ nữ tại lớp mầm non đang có hành động dùng tấm giẻ màu trắng ɴʜᴇ́ᴛ ᴄʜᴀ̣̆ᴛ ᴠᴀ̀ᴏ ᴍɪᴇ̣̂ɴɢ, ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴄʜᴏ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ ᴋᴇ̂ᴜ ᴋʜᴏ́ᴄ ᴋʜᴀ̉ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ. ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴠᴀ̣̂ʏ, người phụ nữ này còn dùng ᴛᴀʏ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ɢʜɪ̀ ᴄʜᴀ̣̆ᴛ ᴛᴀʏ, ᴄʜᴀ̂ɴ, ᴋʜᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴇ̂́ ʙᴇ́ ᴛʀᴀɪ, ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴄʜᴏ ʙᴇ́ ɢɪᴀ̃ʏ ɢɪᴜ̣ᴀ.

Chủ tài khoản T.A viết: “Cháu em là bé Hoàng Nhật N, 11 tháng tuổi đi học tại Trường mẫu giáo Sao Việt tại địa chỉ 56 Trần Thủ Độ, phường Tiền Phong, TP Thái Bình. Cháu đi học từ tháng 3, hôm qua gia đình xem được clip cô giáo Lê Thị L. ʙ.ᴀ̣ᴏ ʜᴀ̀ɴʜh cháu em như này.

ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴄʜᴀ́ᴜ đɪ ʜᴏ̣ᴄ, ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴄᴏ́ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴋʜᴏ́ᴄ, sᴏ̛̣ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴀ̣ ᴠᴀ̀ ɢᴀ̂̀ʏ ɢᴏ̀, ᴍᴇ̣ ᴄʜᴀ́ᴜ ɴɢʜɪ̃ ᴅᴏ ᴄʜᴀ́ᴜ ɴʜᴏ̛́ ᴍᴇ̣, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢᴏ̛̀ ʟᴀ̀ ᴠɪ̀ đᴇ̂́ɴ ʟᴏ̛́ᴘ ʙɪ̣ ᴄᴏ̂ ɢɪᴀ́ᴏ ʙ.ᴀ̣ᴏ ʜᴀ̀ɴʜ ɴʜᴜ̛ ɴᴀ̀ʏ. ᴄᴏ̂ ɢɪᴀ́ᴏ (…) ᴛᴀ̆́ᴛ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ đᴇ̂̉ đᴀ́ɴʜ ʜᴏ̣ᴄ sɪɴʜ. ᴠɪᴅᴇᴏ ʟᴀ̀ ᴅᴏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏ̂ ɢɪᴀ́ᴏ ᴅᴀ̣ʏ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʙᴇ́ ϙᴜᴀʏ ʟᴀ̣ɪ. ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ʜᴏ̣ᴄ ᴛᴀ̣ɪ đᴀ̂́ʏ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙɪ̣ ʙ.ᴀ̣ᴏ ʜᴀ̀ɴʜ ʙᴀᴏ ɴʜɪᴇ̂ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ”.

T.A cũng cho biết mình đăng bài và video là để nhờ cộng đồng mạng chia sẻ và cơ quan chức năng vào cuộc lấy lại công bằng cho cháu cũng như xᴜ̛̉ ʟʏ́ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ʙ.ᴀ̣ᴏ ʜᴀ̀ɴʜ ᴛʀᴇ̉ của cô giáo.

ɴɢᴀʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ, đᴏᴀ̣ɴ ᴄʟɪᴘ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ, ᴄʜɪᴀ sᴇ̉, ʙᴀ̀ʏ ᴛᴏ̉ sᴜ̛̣ ʙᴜ̛́ᴄ xᴜ́ᴄ…

ʟɪᴇ̂ɴ ϙᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ, ʟᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ ᴜʙɴᴅ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴘʜᴏɴɢ (ᴛᴘ. ᴛʜᴀ́ɪ ʙɪ̀ɴʜ, ᴛɪ̉ɴʜ ᴛʜᴀ́ɪ ʙɪ̀ɴʜ), ᴄʜᴏ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, đᴀ̃ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴀ́ᴏ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ɢɪᴀ́ᴏ ᴅᴜ̣ᴄ ᴠᴀ̀ đᴀ̀ᴏ ᴛᴀ̣ᴏ ᴛᴘ. ᴛʜᴀ́ɪ ʙɪ̀ɴʜ, đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴋʜᴀ̂̉ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛ɴɢ xᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ, ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃.

ᴛʜᴇᴏ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴛɪɴ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ́ᴏ ɢɪᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ, sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ, ᴜʙɴᴅ ᴛᴘ. ᴛʜᴀ́ɪ ʙɪ̀ɴʜ đᴀ̃ ᴄʜɪ̉ đᴀ̣ᴏ ᴄᴏ̛ ϙᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ đɪ̀ɴʜ ᴄʜɪ̉ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ɴʜᴏ́ᴍ ᴛʀᴇ̉ ᴍᴀ̂̀ᴍ ɴᴏɴ ᴛᴜ̛ ᴛʜᴜ̣ᴄ sᴀᴏ ᴠɪᴇ̣̂ᴛ ᴠᴀ̀ ᴄʜɪ̉ đᴀ̣ᴏ ᴄᴏ̛ ϙᴜᴀɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/cong-an-dieu-tra-vu-tre-mam-non-bi-nhet-gie-vao-mieng-o-thai-binh-d513837.html
BÌNH LUẬN (đã có: bình luận):


Trả lời