Đại uý đứng nhìn tài xế ᴠᴀ̣̂ᴛ ʟᴏ̣̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴋᴇ̉ ʙɪ̣ ᴛʀᴜʏ ɴᴀ̃ ᴄᴏ́ xứng đáng là chiến sĩ CAND?

Nhận định về vụ đại uý công an đứng nhìn tài xế taxi ᴠᴀ̣̂ᴛ ʟᴏ̣̂ɴ, ʙᴀ̆́ᴛ ᴋᴇ̉ ʙɪ̣ ᴛ.ʀᴜʏ ɴ.ᴀ̃ đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ᴏ̛̉ ʜᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ, ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ɢɪᴀ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟʏ́ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ʜɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴋʏ̉ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴄᴀ́ᴏ ᴄᴏ̀ɴ ϙᴜᴀ́ ɴʜᴇ̣.

ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴀɴʜ ᴏᴀɪ ɴɢᴀ̀ʏ 𝟷𝟽-𝟻 đᴀ̃ ʀᴀ ϙᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ᴋʏ̉ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴄᴀ́ᴏ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ đᴀ̣ɪ ᴜ́ʏ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴠᴀ̆ɴ ʟᴀ̂ᴍ, ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ xᴀ̃ ᴄᴜ̛̣ ᴋʜᴇ̂ (ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴀɴʜ ᴏᴀɪ, ᴛᴘ ʜᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ), ᴠɪ̀ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʙᴀ̆́ᴛ ɢɪᴜ̛̃ ɴɢʜɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴄ.ᴜ̛ᴏ̛́ᴘ ᴛᴀxɪ ɢᴀ̂ʏ xᴏ̂ɴ xᴀᴏ ᴅᴜ̛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴀ̀ʏ 15-5-2021.

ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ đᴀ̣ɪ ᴜ́ʏ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ đᴜ̛́ɴɢ ɢᴏ̣ɪ đɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ đᴀɴɢ ᴠᴀ̣̂ᴛ ʟᴏ̣̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴇ̂ɴ ᴄ.ᴜ̛ᴏ̛́ᴘ ᴄᴏ́ ʜᴜɴɢ ᴋʜɪ́ ᴠᴀ̀ ʟᴀ̀ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ đᴀɴɢ ʙɪ̣ ᴛʀᴜʏ ɴᴀ̃ đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̣̂ɪ ɢ.ɪᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ – ᴀ̉ɴʜ ᴄᴀ̆́ᴛ ᴛᴜ̛̀ ᴄʟɪᴘ

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng việc đại úy Nguyễn Văn Lâm vô cảm đứng cầm điện thoại nhìn người dân ᴠᴀ̣̂ᴛ ʟᴏ̣̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴇ̂ɴ ᴄ.ᴜ̛ᴏ̛́ᴘ ᴄʜɪ̉ ʙɪ̣ xᴜ̛̉ ʟʏ́ ᴠᴏ̛́ɪ ʜɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴋʏ̉ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴄᴀ́ᴏ ʟᴀ̀ ϙᴜᴀ́ ɴʜᴇ̣. ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́, Thậm chí, nhiều người đề nghị nên tước danh hiệu Công an nhân dân đối với đại uý Lâm.

Phó giáo sư, tiến sĩ luật, trung tướng Trần Văn Độ, nguyên phó chánh án TAND tối cao, cho rằng thái độ của đại uý Nguyễn Văn Lâm là không thể chấp nhận được. Trong trường hợp này, đại úy công an trên cần nhanh chóng ʟᴀᴏ ᴠᴀ̀ᴏ ᴋʜᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴇ̂́ ᴛᴇ̂ɴ ᴄ.ᴜ̛ᴏ̛́ᴘ thay vì đứng cầm nhắn tin, gọi điện thoại. “ʙᴀ̆́ᴛ ᴄ.ᴜ̛ᴏ̛́ᴘ ʟᴀ̀ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴠᴜ̣, ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ɢɪᴜ́ᴘ ᴅᴀ̂ɴ ʙᴀ̆́ᴛ ᴄ.ᴜ̛ᴏ̛́ᴘ. ʜᴀ̀ɴʜ đᴏ̣̂ɴɢ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ đᴀ̣ɪ ᴜ́ʏ ɴᴀ̀ʏ ʟᴀ̀ᴍ ᴀ̉ɴʜ ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ đến hình ảnh của người chiến sĩ công an, ɢᴀ̂ʏ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴄᴀ̉ᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴅᴜ̛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ. Đᴀ̣ɪ ᴜ́ʏ ɴᴀ̀ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ xᴜ̛́ɴɢ đᴀ́ɴɢ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ sɪ̃ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ. Cần phải tước danh hiệu công an nhân dân để xây dựng lại hình ảnh người chiến sĩ công an trong mắt nhân dân”- ông Độ nêu quan điểm ᴠᴀ̀ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʜɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴋʏ̉ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ɴᴀ̣̆ɴɢ ʜᴏ̛ɴ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ɴᴀ̀ʏ. ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ɴᴇ̂́ᴜ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄ.ʜᴇ̂́ᴛ, đᴀ̣ɪ ᴜ́ʏ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴏ̀ɴ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ʙɪ̣ ᴛʀᴜʏ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣.

Clip ghi lại sự việc – Clip: Facebook

Bài viết liên quan:

Đồng quan điểm, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư TP Hà Nội), cũng cho rằng việc người dân ʙᴀ̆́ᴛ ᴄ.ᴜ̛ᴏ̛́ᴘ, ᴄᴏ̀ɴ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ “ᴛʜᴏ̛̀ ᴏ̛, ᴠᴏ̂ ᴄᴀ̉ᴍ” đᴜ̛́ɴɢ ɴʜɪ̀ɴ ʟᴀ̀ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴛᴜ̛̀ɴɢ xᴀ̉ʏ ʀᴀ. ɴɢᴏᴀ̀ɪ ʀᴀ, ʜɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴋʏ̉ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴄᴀ́ᴏ ʟᴀ̀ ᴠᴏ̣̂ɪ ᴠᴀ̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴛᴜ̛ᴏ̛ɴɢ xᴜ̛́ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛɪ́ɴʜ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ. ᴛʜᴇᴏ đᴏ́, ᴄᴏ̛ ϙᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ xᴇᴍ xᴇ́ᴛ đᴇ̂́ɴ ʜᴀ̣̂ᴜ ϙᴜᴀ̉ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛᴏ̛́ɪ đᴀ̂ʏ ᴄᴏ́ ᴛ.ᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ʜᴀʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ (ᴛʀᴏɴɢ ϙᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣) đᴇ̂̉ xᴇᴍ xᴇ́ᴛ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟʏ́, đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴀ́ᴘ ᴅᴜ̣ɴɢ ʜɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴋʏ̉ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴋʜᴀ̆́ᴄ ᴛʜɪ̀ ᴍᴏ̛́ɪ đᴜ̉ sᴜ̛́ᴄ ʀᴀ̆ɴ đᴇ, ɢɪᴜ̛̃ ɢɪ̀ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ sɪ̃ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ.

ᴛʜᴀ́ɪ đᴏ̣̂ ᴄᴜ̉ᴀ đᴀ̣ɪ ᴜʏ́ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ɴᴀ̀ʏ ᴛʜᴇ̂̉ ʜɪᴇ̣̂ɴ ϙᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴛᴜ ᴅᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ, ʀᴇ̀ɴ ʟᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴋᴇ́ᴍ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴋʏ̃ ɴᴀ̆ɴɢ đᴏ̂́ɪ ᴘʜᴏ́ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ xᴜ̛́ɴɢ đᴀ́ɴɢ đᴜ̛́ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ʜᴀ̀ɴɢ ɴɢᴜ̃ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴅᴀ̂ɴ. ᴛʜᴇᴏ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛᴏ̂ɪ, ɴᴇ̂́ᴜ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛ.ᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ᴛʜɪ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴋʏ̉ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ᴏ̛̉ ᴍᴜ̛́ᴄ ᴄᴀᴏ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ ɴᴀ̀ʏ ʟᴀ̀ ᴛᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴅᴀɴʜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴅᴀ̂ɴ ɴᴇ̂́ᴜ ᴀɴʜ ᴛᴀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̂́ᴛ đᴏ̛ɴ xɪɴ ʀᴀ ᴋʜᴏ̉ɪ ɴɢᴀ̀ɴʜ“- ᴏ̂ɴɢ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴᴇ̂ᴜ ʀᴏ̃.

ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴠᴀ̂́ɴ đᴇ̂̀ đᴀ̣ᴏ đᴜ̛́ᴄ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ, ʟᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ɴʜᴀ̣̂ɴ đɪ̣ɴʜ đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʜᴇ̂́ᴛ sᴜ̛́ᴄ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴄᴀ̉ᴍ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴅᴀ̂́ᴜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ. ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ϙᴜʏ đɪ̣ɴʜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ᴏ ᴛʜᴀ̂́ʏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ đᴀɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ɴɢᴜʏ ʜ.ɪᴇ̂̉ᴍ đᴇ̂́ɴ ᴛɪ́ɴʜ ᴍ.ᴀ̣ɴɢ, ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴄᴏ́ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴋɪᴇ̣̂ɴ ɢɪᴜ́ᴘ đᴏ̛̃ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴜ̛́ᴜ ɢɪᴜ́ᴘ ᴅᴀ̂̃ɴ đᴇ̂́ɴ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛʜ.ɪᴇ̣̂ᴛ ᴍ.ᴀ̣ɴɢ ᴛʜɪ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴜ̛́ᴜ ɢɪᴜ́ᴘ ᴛʀᴏɴɢ ᴛɪ̀ɴʜ ʜᴜᴏ̂́ɴɢ ɴᴀ̀ʏ sᴇ̃ ʙɪ̣ ᴛʀᴜʏ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ʜɪ̀ɴʜ ᴘʜᴀ̣ᴛ đᴇ̂́ɴ 𝟸 ɴᴀ̆ᴍ ᴛᴜ̀, ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ́ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ɢɪᴜ́ᴘ đᴏ̛̃ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ, ɴɢʜᴇ̂̀ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ đᴏ̀ɪ ʜᴏ̉ɪ ᴘʜᴀ̉ɪ ɢɪᴜ́ᴘ đᴏ̛̃ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴍᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴜ̛́ᴜ ɢɪᴜ́ᴘ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛʜɪ̀ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ʙɪ̣ xᴜ̛̉ ʟʏ́ đᴇ̂́ɴ 𝟻 ɴᴀ̆ᴍ ᴛᴜ̀. ᴄᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉, ᴛᴏ̣̂ɪ ᴅᴀɴʜ ᴠᴀ̀ ʜɪ̀ɴʜ ᴘʜᴀ̣ᴛ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ϙᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴏ̣̂ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣ ɴᴀ̆ᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟻.

ᴛʜᴇᴏ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ, Đᴀ̣̆ɴɢ ᴘʜᴀ̣ᴍ sᴀ́ᴜ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́ ʙɪ̣ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ ᴛʜᴀɴʜ ʜᴏ́ᴀ ᴛʀᴜʏ ɴᴀ̃ đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̣̂ɪ ɢ.ɪᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ. ɴɢᴀ̀ʏ 𝟸𝟹-𝟺-𝟸𝟶𝟸𝟷, sᴀ́ᴜ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̣ɴ đᴇ̂́ɴ ᴛɪᴇ̣̂ᴍ ᴄᴀ̂̀ᴍ đᴏ̂̀ ʜᴀ̉ɪ ʟʏ́ ᴏ̛̉ ᴘʜᴏ̂́ ϙᴜᴀɴɢ ᴛʀᴜɴɢ, ᴛʜɪ̣ ᴛʀᴀ̂́ɴ ᴘʜᴏɴɢ sᴏ̛ɴ (ᴛʜᴀɴʜ ʜᴏ́ᴀ), đᴇ̂̉ ᴄʜᴜᴏ̣̂ᴄ ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄʜᴜ̉ ᴛɪᴇ̣̂ᴍ đᴀ̃ ᴛʜᴀɴʜ ʟʏ́ đᴏ̂̀ ᴄᴀ̂̀ᴍ ᴄᴏ̂́ ᴄᴜ̉ᴀ sᴀ́ᴜ.

ᴛʀᴏɴɢ ʟᴜ́ᴄ ᴍᴀ̂ᴜ ᴛʜᴜᴀ̂̃ɴ, sᴀ́ᴜ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴅᴀᴏ đ.ᴀ̂ᴍ ᴛ.ᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴜ̉ ᴛɪᴇ̣̂ᴍ ᴄᴀ̂̀ᴍ đᴏ̂̀ ʀᴏ̂̀ɪ ʙᴏ̉ ᴛʀᴏ̂́ɴ. Đᴇ̂́ɴ ɴɢᴀ̀ʏ 𝟸𝟾-𝟺, ᴄᴏ̛ ϙᴜᴀɴ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ ᴛʜᴀɴʜ ʜᴏ́ᴀ ʀᴀ ϙᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ᴛʀᴜʏ ɴᴀ̃ đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ʙɪ̣ ᴄᴀɴ Đᴀ̣̆ɴɢ ᴘʜᴀ̣ᴍ sᴀ́ᴜ.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/dai-uy-dung-nhin-tai-xe-vat-lon-voi-ke-bi-truy-na-co-xung-dang-la-chien-si-cand-2021051810220308.htm
BÌNH LUẬN (đã có: bình luận):


Trả lời