ʟᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀɪ ᴋᴇ̉ đᴏ̂́ᴛ nhà mặt tiền đường Nguyễn Thượng Hiền, quận 3 – TP HCM

Đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴋʜᴀɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴅᴏ ᴍᴀ̂ᴜ ᴛʜᴜᴀ̂̃ɴ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ɴᴇ̂ɴ đᴀ̃ ᴛᴜ̛̣ đᴏ̂́ᴛ nhà mặt tiền đường Nguyễn Thượng Hiền, quận 3 (TP HCM) và không cho hàng xóm tiếp cận chữa cháy.

Ngày 12-7-2021, Cơ CSĐT Công an quận 3 (TP HCM) cho biết đᴀɴɢ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴜ̛̃ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ Nguyễn Văn Tín (SN 1985, ngụ 171 đường Nguyễn Thượng Hiền, phường 4, quận 3, TP HCM) ᴅᴏ ᴄᴏ́ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴘʜᴏ́ɴɢ ʜᴏ̉ᴀ đᴏ̂́ᴛ nhà của mình rạng sáng 11-7.

ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴏ̛ ϙᴜᴀɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ, ᴛɪ́ɴ ᴋʜᴀɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴅᴏ ᴍᴀ̂ᴜ ᴛʜᴜᴀ̂̃ɴ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ, ᴛɪ́ɴ ᴜᴏ̂́ɴɢ ʀᴜ̛ᴏ̛̣ᴜ sᴀʏ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ sᴏᴀ́ᴛ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ɴᴇ̂ɴ đᴀ̃ ᴛᴜ̛̣ đᴏ̂́ᴛ ϙᴜᴀ̂̀ɴ ᴀ́ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴛʀᴇ̂ɴ ɢᴀ́ᴄ ᴠᴀ̀ ɢᴀ̂ʏ ʀᴀ ᴠᴜ̣ ʜᴏ̉ᴀ ʜᴏᴀ̣ɴ.

Được biết, ᴛɪ́ɴ ᴄᴏ́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ sᴜ̛̉ “ɴɢᴀ́ᴏ đᴀ́” ᴠᴀ̀ 𝟸 ᴛɪᴇ̂̀ɴ sᴜ̛̣ ᴠᴇ̂̀ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴛʀᴀ́ɪ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ᴍᴀ ᴛᴜ́ʏ. ᴠᴜ̣ ᴄʜᴀ́ʏ đᴀ̃ ʟᴀ̀ᴍ ᴀ̉ɴʜ ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ đᴇ̂́ɴ cuộc sống của 12 người. Các cơ quan chức năng quận 3 đã thăm hỏi, động viên và hỗ trợ chỗ ở cho 12 người trong các căn nhà ʙɪ̣ ảnh hưởng.

Nguyễn Văn Tín ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ

Các căn nhà ʙɪ̣ ᴄʜᴀ́ʏ

Như đã thông tin, khoảng 3 giờ 15 ngày 11-7, lực lượng PCCC quận 3 và Phòng Cảnh sát PCCC và ᴄᴜ̛́ᴜ ɴᴀ̣ɴ, ᴄᴜ̛́ᴜ ʜᴏ̣̂ – Công an TP HCM nhận được tin người dân ʙᴀ́ᴏ ᴄᴏ́ ᴄʜᴀ́ʏ ɴʜᴀ̀ ở đường Nguyễn Thượng Hiền ɴᴇ̂ɴ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ đɪᴇ̂̀ᴜ xᴇ ᴄʜᴜ̛̃ᴀ ᴄʜᴀ́ʏ đᴇ̂́ɴ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ.

Lúc này, ʟᴜ̛̉ᴀ đᴀ̃ ᴄʜᴀ́ʏ ʟᴏ̛́ɴ ᴘʜᴀ́ᴛ ʀᴀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ɴᴏ̂̉ ᴠᴀ̀ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ʟᴀɴ ʀᴀ những căn nhà bên cạnh. ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴀ̆ɴ ɴʜᴀ̀ ʙɪ̣ ᴄʜᴀ́ʏ đều có diện tích nhỏ, gác gỗ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ đᴀ́ᴍ ᴄʜᴀ́ʏ lan nhanh. Lực lượng chuyên nghiệp ᴘʜᴀ̉ɪ ᴍᴀ̂́ᴛ ɢᴀ̂̀ɴ 𝟷 ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴋʜᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴇ̂́ ɴɢᴏ̣ɴ ʟᴜ̛̉ᴀ, ɴɢᴀ̆ɴ ᴄʜᴀ̣̆ɴ ɴɢᴜʏ ᴄᴏ̛ ʟᴜ̛̉ᴀ ʟᴀɴ ʀᴏ̣̂ɴɢ trên tuyến đường này.

Ghi nhận ᴛʜɪᴇ̣̂ᴛ ʜᴀ̣ɪ về tài sản gồm 3 căn nhà ʙɪ̣ ᴄʜᴀ́ʏ hoàn toàn, 𝟷 căn nhà ʙɪ̣ ᴄʜᴀ́ʏ sᴇ́ᴍ.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/loi-khai-ke-dot-nha-mat-tien-duong-nguyen-thuong-hien-quan-3-tp-hcm-20210712092650501.htm
BÌNH LUẬN (đã có: bình luận):


Trả lời