Nghệ An: ʙᴀ̆́ᴛ kẻ ʟᴜ̛̀ᴀ người phụ nữ khuyết tật ra cánh đồng lúa để ɢɪᴏ̛̉ ᴛʀᴏ̀ đ.ᴏ̂̀ɪ ʙᴀ̣ɪ

Nghệ An: ʙᴀ̆́ᴛ ᴋᴇ̉ ʟᴜ̛̀ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴋʜᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴛᴀ̣̂ᴛ ʀᴀ ᴄᴀ́ɴʜ đᴏ̂̀ɴɢ ʟᴜ́ᴀ đᴇ̂̉ ɢɪᴏ̛̉ ᴛʀᴏ̀ đ.ᴏ̂̀ɪ ʙᴀ̣ɪ, ʟᴏ̛̣ɪ ᴅᴜ̣ɴɢ lúc đêm khuya, Trần Văn Thiêm ʟᴜ̛̀ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ 𝟺𝟾 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ʀᴀ ᴄᴀ́ɴʜ đᴏ̂̀ɴɢ ᴠᴀ̆́ɴɢ ʀᴏ̂̀ɪ ɢɪᴏ̛̉ đ.ᴏ̂̀ɪ ʙᴀ̣ɪ.

Ngày 17/5/2021, Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết đã ra quyết định ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ, ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ʙɪ̣ ᴄᴀɴ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ Trần Văn Thiêm (SN 1976, trú xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên) ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̣̂ɪ “ʜ.ɪᴇ̂́ᴘ ᴅᴀ̂ᴍ”.

ᴛʀᴀ̂̀ɴ ᴠᴀ̆ɴ ᴛʜɪᴇ̂ᴍ ʙɪ̣ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʜᴜ̛ɴɢ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴀ̆́ᴛ ɢɪᴜ̛̃. (Ảnh: Tintuchinhsu.com)

Trước đó, Công an huyện Hưng Nguyên nhận được tin báo từ quần chúng về ᴠᴇ̂̀ ᴠᴜ̣ ʜ.ɪᴇ̂́ᴘ ᴅᴀ̂ᴍ ᴛʀᴇ̂ɴ địa bàn xã Hưng Lĩnh. ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ ᴋᴇ̉ ɢᴀ̂ʏ ᴀ́ɴ ʟᴀ̀ Trần Văn Thiêm (trú tại xóm 5, xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên).

ᴅᴜ̀ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ʙɪ̣ ᴄᴀ̂ᴍ, sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴄᴀ́ɴʜ đᴏ̂̀ɴɢ ɢɪᴜ̛̃ᴀ đᴇ̂ᴍ ᴠᴀ̆́ɴɢ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ʀᴀ ᴄᴏ̛ ϙᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ đᴀ̃ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ xᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ, ᴠᴀ̀ ʀᴀ ϙᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ʙᴀ̆́ᴛ ᴋʜᴀ̂̉ɴ ᴄᴀ̂́ᴘ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴛʜɪᴇ̂ᴍ.

Tại cơ quan điều tra, Thiêm thừa nhận ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ. ᴛʜᴇᴏ đᴏ́, ᴠᴀ̀ᴏ ᴛᴏ̂́ɪ 𝟽/𝟻, ᴛʜɪᴇ̂ᴍ đᴇ̂́ɴ ɴʜᴀ̀ ʟᴜ̛̀ᴀ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ʟᴀ̀ “ᴄᴏɴ ᴄʜɪ̣ ᴠᴜ̛̀ᴀ ɢᴀ̣̆ᴘ ɴᴀ̣ɴ”. ᴛɪɴ ʟᴏ̛̀ɪ ᴛʜɪᴇ̂ᴍ, ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ʜᴏᴀ̉ɴɢ ʜᴏ̂́ᴛ đɪ ᴛʜᴇᴏ. ᴋʜɪ đᴇ̂́ɴ ᴄᴀ́ɴʜ đᴏ̂̀ɴɢ ᴠᴀ̆́ɴɢ, ᴛʜɪᴇ̂ᴍ ɢɪᴏ̛̉ đ.ᴏ̂̀ɪ ʙᴀ̣ɪ.

Theo thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra, được biết trước đó Trần Văn Thiêm ᴛᴜ̛̀ɴɢ ʟɪ̃ɴʜ 𝟷𝟸 ɴᴀ̆ᴍ ᴛᴜ̀ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̣̂ɪ “ʜ.ɪᴇ̂́ᴘ ᴅᴀ̂ᴍ” ᴠᴀ̀ 𝟷 ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴀ́ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̣̂ɪ “ᴛ.ʀᴏ̣̂ᴍ ᴄᴀ̆́ᴘ ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ”.

ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ʙɪ̣ ᴋʜᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴛᴀ̣̂ᴛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴᴏ́ɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ.

Hiện cơ quan công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đang tiếp tục củng cố hồ sơ đối với Trần Văn Thiêm (SN 1976) đề xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn: https://giadinh.net.vn/phap-luat/nghe-an-lua-nguoi-khuyet-tat-ra-canh-dong-vang-de-hiep-dam-20210517160037544.htm
BÌNH LUẬN (đã có: bình luận):


Trả lời