ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ sᴀ́ᴛ ʜᴀ̣ɪ ᴄʜᴜ̉ ɴᴏ̛̣ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜɪ̣, ɢɪᴀ̂́ᴜ xᴀ́ᴄ ᴋʜᴀ̆́ᴘ ɴᴏ̛ɪ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀

ᴛʀᴀ̉ ɴᴏ̛̣ ᴛʜᴀʏ ᴄʜᴏ ᴄʜɪ̣ ɴʜᴜ̛ɴɢ ʙɪ̣ ᴍᴀ̆́ɴɢ ᴄʜᴜ̛̉ɪ, Đɪᴇ̣̂ᴘ ᴅᴜ̀ɴɢ ɢᴀ̣̂ʏ đᴀ́ɴʜ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ʙᴀ̀ ʟᴀ̃ᴏ 𝟽𝟿 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ʀᴏ̂̀ɪ ɢɪᴀ̂́ᴜ xᴀ́ᴄ khắp nơi trong nhà.

Tᴀɴᴅ ᴛɪ̉ɴʜ ʟᴏɴɢ ᴀɴ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴍᴏ̛̉ ᴘʜɪᴇ̂ɴ xᴇ́ᴛ xᴜ̛̉ sᴏ̛ ᴛʜᴀ̂̉ᴍ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ Huỳnh Thị Điệp (37 tuổi, ngụ xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̣̂ɪ “ɢɪᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ”; ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ Phan Văn N. (34 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̣̂ɪ “ᴄʜᴇ ɢɪᴀ̂́ᴜ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ”.

ᴛʜᴇᴏ ᴛʀᴜʏ ᴛᴏ̂́, ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴛʜᴀ́ɴɢ 𝟷𝟶/𝟸𝟶𝟸𝟶, ᴄʜɪ̣ ᴅ. ʟᴀ̀ ᴄʜɪ̣ ɢᴀ́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ Đɪᴇ̣̂ᴘ ᴄᴏ́ ᴠᴀʏ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴛʜɪ̣ ᴋʜᴜᴏ̂ɴ (𝟽𝟿 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ) sᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ 𝟷𝟶 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ đᴏ̂̀ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ʟᴀ̃ɪ sᴜᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̀ 𝟷𝟶𝟶 ɴɢᴀ̀ɴ/ɴɢᴀ̀ʏ.

Đến hạn trả lãi, do không có tiền, chị D. đã gọi điện cho Điệp hỏi mượn tiền trả cho bà Khuôn.

Huỳnh Thị Điệp ᴛʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ ʙɪ̣ ʙᴀ̆́ᴛ ɢɪᴜ̛̃

Khoảng 15h ngày 28/10/2020, Đɪᴇ̣̂ᴘ sᴀɪ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ᴋᴇ̂ᴜ ʙᴀ̀ ᴋʜᴜᴏ̂ɴ ᴛᴏ̛́ɪ ɴʜᴀ̀ ʟᴀ̂́ʏ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʟᴀ̃ɪ. ᴋʜɪ ɢᴀ̣̆ᴘ ɴʜᴀᴜ ᴘʜɪ́ᴀ ɴɢᴏᴀ̀ɪ sᴀ̂ɴ ɴʜᴀ̀ Đɪᴇ̣̂ᴘ, ᴄᴀ̉ ʜᴀɪ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴄᴀ̃ɪ ᴠᴀ̃, ʙᴀ̀ ᴋʜᴜᴏ̂ɴ ᴄʜᴜ̛̉ɪ Đɪᴇ̣̂ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ ʟᴏ̛̀ɪ ʟᴇ̃ xᴜ́ᴄ ᴘʜᴀ̣ᴍ. ᴛᴜ̛́ᴄ ɢɪᴀ̣̂ɴ, Đɪᴇ̣̂ᴘ ɢɪᴀ̣̂ᴛ ᴄᴀ̂ʏ ɢᴀ̣̂ʏ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴋɪᴍ ʟᴏᴀ̣ɪ ᴍᴀ̀ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ đᴀɴɢ ᴄᴀ̂̀ᴍ ᴄʜᴏ̛ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛᴀʏ, đᴀ́ɴʜ ᴠᴀ̀ᴏ ᴠᴜ̀ɴɢ ᴄᴏ̂̉ ʙᴀ̀ ᴋʜᴜᴏ̂ɴ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ɴɢᴀ̃ ɢᴜ̣ᴄ.

sᴀᴜ đᴏ́, ᴄʜɪ̣ ᴛᴀ xᴏ̂́ᴄ ɴᴀ́ᴄʜ, ᴋᴇ́ᴏ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴋᴇ́ᴏ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀. 𝟷𝟻 ᴘʜᴜ́ᴛ sᴀᴜ, sᴏ̛̀ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄʜᴀ̂ɴ ʙᴀ̀ ᴋʜᴜᴏ̂ɴ ʟᴀ̣ɴʜ ɴɢᴀ̆́ᴛ, xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ đᴀ̃ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ, Đɪᴇ̣̂ᴘ đᴀ̂̉ʏ ᴛʜɪ ᴛʜᴇ̂̉ ᴠᴀ̀ᴏ ɢᴀ̂̀ᴍ ʟɪ-ᴠᴀ̆ɴɢ ʀᴏ̂̀ɪ ʟᴀ̂́ʏ ᴄᴀ́ᴄ ᴠᴀ̣̂ᴛ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀ ᴄʜᴇ ᴄʜᴀ̆́ɴ ʟᴀ̣ɪ.

Khoảng 18h cùng ngày, không thấy mẹ về, các con của bà Khuôn tới nhà Điệp tìm nhưng chị ta nói bà Khuôn có tới lấy tiền và đã về từ lâu.

Ngày 30/10/2020, các con của bà Khuôn ᴠᴀ̀ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ đᴇ̂́ɴ ɴʜᴀ̀ Đɪᴇ̣̂ᴘ ᴛɪ̀ᴍ ᴋɪᴇ̂́ᴍ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʀᴀ xᴀ́ᴄ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ.

Trưa ngày 31/10/2020, ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴍᴜ̀ɪ ʜᴏ̂ɪ ᴛʜᴏ̂́ɪ ʙᴏ̂́ᴄ ʟᴇ̂ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪ ᴛʜᴇ̂̉ ʙᴀ̀ ᴋʜᴜᴏ̂ɴ, Đɪᴇ̣̂ᴘ ʟᴏ̂ɪ xᴀ́ᴄ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ʀᴀ ʟᴀ̂́ʏ ɴʏʟᴏɴ ᴠᴀ̀ 𝟷 ᴛᴀ̂́ᴍ ɴʜᴜ̛̣ᴀ ʜᴏ̂̀ ʙᴏ̛ɪ ϙᴜᴀ̂́ɴ ʟᴀ̣ɪ ʀᴏ̂̀ɪ ɴʜᴇ́ᴛ ᴠᴀ̀ᴏ ᴠᴀ́ᴄʜ ᴛᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ sᴀᴜ ᴛᴜ̉ ᴛʜᴏ̛̀.

ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴛʜɪ ᴛʜᴇ̂̉ ʙᴀ̀ ᴋʜᴜᴏ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ʙᴏ̂́ᴄ ᴍᴜ̀ɪ ʜᴏ̂ɪ ᴛʜᴏ̂́ɪ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴀ̉ʏ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ, ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴀ̀ʏ 𝟻/𝟷𝟷/𝟸𝟶𝟸𝟶, Đɪᴇ̣̂ᴘ đᴀ̀ɴʜ ᴛʜᴜ́ ɴʜᴀ̣̂ɴ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ “ʜᴏ̛̀” ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜɪ̣ ᴛᴀ ʟᴀ̀ ᴘʜᴀɴ ᴠᴀ̆ɴ ɴ. ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ɴᴀ̀ʏ đᴏ̣̂ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ Đɪᴇ̣̂ᴘ ʀᴀ ᴛᴜ̛̣ ᴛʜᴜ́ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄʜɪ̣ ᴛᴀ ɴʜᴀ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴠᴀ̀ đᴏ̀ɪ ᴛᴜ̛̣ ᴛᴜ̛̉.

Sáng ngày 6/11/2020, Điệp tiếp tục năn nỉ N. phụ mình đᴜ̛ᴀ ᴛʜɪ ᴛʜᴇ̂̉ ʙᴀ̀ ᴋʜᴜᴏ̂ɴ ʀᴀ ɴʜᴀ̀ ᴛᴀ̆́ᴍ. Giúp Điệp xong, N. về nhà kể lại sự việc với cha và 2 người anh họ nghe và được họ động viên ʀᴀ đᴀ̂̀ᴜ ᴛʜᴜ́. Khoảng 10h30 cùng ngày, N. đã đến công an xã xã An Ninh Tây ᴛʀɪ̀ɴʜ ʙᴀ́ᴏ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ.

ᴛᴀ̣ɪ ᴘʜɪᴇ̂ɴ ᴛᴏ̀ᴀ, ᴄᴀ̉ ʜᴀɪ ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ đᴀ̃ ᴋʜᴀɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴛᴏ̣̂ɪ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴏᴀɴ sᴀɪ.

xᴇ́ᴛ ᴛʜᴀ̂́ʏ, ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴄᴜ̉ᴀ ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ Đɪᴇ̣̂ᴘ ɢᴀ̂ʏ ɴɢᴜʏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ ᴄʜᴏ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ, đᴀ̃ xᴀ̂ᴍ ᴘʜᴀ̣ᴍ đᴇ̂́ɴ ᴛɪ́ɴʜ ᴍᴀ̣ɴɢ, sᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ʙᴀ̉ᴏ ʜᴏ̣̂. Đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ ɴ., ᴋʜɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ Đɪᴇ̣̂ᴘ đᴀ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛᴏ̂́ ɢɪᴀ́ᴄ ᴍᴀ̀ ᴄᴏ̂́ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄʜᴇ ɢɪᴀ̂́ᴜ, ɢɪᴜ́ᴘ đᴏ̛̃ ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ. ᴠɪ̀ ᴠᴀ̣̂ʏ, ᴄᴀ̂̀ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄᴏ́ ʙᴀ̉ɴ ᴀ́ɴ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴋʜᴀ̆́ᴄ đᴇ̂̉ ʀᴀ̆ɴ đᴇ, ᴘʜᴏ̀ɴɢ ɴɢᴜ̛̀ᴀ ᴄʜᴜɴɢ.

sᴀᴜ ᴋʜɪ xᴇᴍ xᴇ́ᴛ, HĐXX ϙᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ᴘʜᴀ̣ᴛ ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ ʜᴜʏ̀ɴʜ ᴛʜɪ̣ Đɪᴇ̣̂ᴘ 𝟷𝟹 ɴᴀ̆ᴍ ᴛᴜ̀; ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ ᴘʜᴀɴ ᴠᴀ̆ɴ ɴ. 𝟸 ɴᴀ̆ᴍ ᴄᴀ̉ɪ ᴛᴀ̣ᴏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɢɪᴀᴍ ɢɪᴜ̛̃.

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ky-su-phap-dinh/nguoi-phu-nu-sat-hai-chu-no-giau-xac-khap-noi-trong-nha-755821.html
BÌNH LUẬN (đã có: bình luận):


Trả lời